Jak mierzymy paletę?

Wymiary palety to określenie odnoszące się do fizycznych rozmiarów palety drewnianej, które są kluczowe dla prawidłowego składowania, transportu i manipulacji towarem. Wymiary te są zazwyczaj podawane w centymetrach lub calach i obejmują długość, szerokość oraz wysokość palety.

  1. Długość palety – to odległość między dwoma przeciwnymi bokami palety, mierzona wzdłuż najdłuższej osi. Długość palety jest zwykle największym wymiarem i jest kluczowa dla optymalizacji przestrzeni magazynowej.
  2. Szerokość palety – to odległość między dwoma przeciwnymi bokami palety, mierzona wzdłuż krótszej osi. Szerokość palety wpływa na stabilność ładunku i jest istotna podczas manipulacji paletą.
  3. Wysokość palety – to odległość od podstawy do najwyższego punktu palety. Wysokość palety jest istotna dla określenia maksymalnej liczby palet, które można bezpiecznie ułożyć jedna na drugiej.

Wymiary palety są kluczowe dla prawidłowego doboru sprzętu do manipulacji paletami, takiego jak wózki widłowe czy regały magazynowe, a także dla optymalizacji przestrzeni magazynowej i transportowej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są standardowe wymiary palety?
  2. Czy wymiary palety są podawane w centymetrach czy calach?
  3. Na co wpływają wymiary palety?
  4. Jak mierzyć wymiary palety?
  5. Czy wysokość palety wpływa na to, ile palet można ułożyć jedna na drugiej?
Call Now Button